Podręcznik do nauki religii dla uczniów V klasy szkoły podstawowej

“Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” autorstwa ks. dr. Krzysztofa Mielnickiego i Elżbiety Kondrak to podręcznik do nauczania religii w klasach V szkoły podstawowej zgodny z aktualnym programem nauczania, dostosowany do wymagających współczesnych nastolatków. Podręcznik zawiera 60 rozdziałów składających się na osiem sekcji tematycznych, omawiających Pismo Święte, dzieje Kościoła czy sakramenty. Książka służy pomocą katechetom nauczającym religii katolickiej, mieści w sobie szeroki zakres tematów do omówienia na lekcjach i zadania do odrobienia przez uczniów w domu.  

Nowoczesna forma 

Jako odpowiedź na potrzeby młodzieży szkolnej oraz fakt, że większość uczniów ocenia książki i lektury jako nudne powstał podręcznik, który w zachęcający i zrozumiały sposób omawia ponadczasowe wartości. Użyty język łatwiej trafia do młodych osób, nie wymuszając na nich czytania tekstu ze słowami, których znaczenia już nie rozumieją lub odwołujących się do przestarzałych zagadnień. Grafika książki jest przyjemna dla oczu. Rozdziały zawierają fragment Pisma świętego wraz z przyswajalnym tekstem narracyjnym omawiającym temat. Dla każdego tematu są również bloki “Zapamiętaj”, “Zastanów się” oraz zadania do samodzielnej odpowiedzi. Każdy rozdział zawiera propozycję zadań do quizu po omówieniu tematu. Zastosowane hasztagi #WARTO i #WIEM, ŻE zwracają uwagę uczniów na treści szczególnie warte uwagi i przemyślenia.

Uznany autor

Ks. dr. Krzysztof Mielnicki to autor wielu podręczników do nauczania religii, jak również innych dzieł związanych z duchowością. Od 2016 roku jest również rzeczoznawcą ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisjii Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Wykładał w szkołach wyższych katolickich. Dzięki tej wieloletniej pracy podręczniki jego autorstwa pomagają katechetom tłumaczyć religię w sposób zrozumiały dla dzieci, zachęcając je do samodzielnej kontemplacji.